JA, ik ondersteun dit initiatief!

En ik help mee aan het realiseren van een evenwichtige top.  Met het ondersteunen van dit initiatief geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, en uw rechten daarbij, leest u onze privacyverklaring. Gegeven toestemming kunt u altijd intrekken.

  #EQUALITY2020

  Nederlands bedrijfsleven laat belangrijke businesscase liggen

  Meer balans tussen mannen en vrouwen aan de top verhoogt de welvaart van ons land, lost tekorten op de arbeidsmarkt op en betekent vooral dat we ieders talent maximaal benutten. Er is daadkracht nodig om het tij in ons land te keren. Bekijk de video en ontdek hoe de top tot volle bloei komt!

  Nederland heeft een goed ’sociaal en maatschappelijk gender kapitaal’ maar het bedrijfsleven zet het vrouwelijk talent nog steeds niet optimaal in. Hiermee wordt de belangrijke businesscase van gender diversity genegeerd!

  Nederland blijft steeds verder achter in internationale vergelijkingen over diversiteit en het aanwenden van het potentieel. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursondernemingen neemt de laatste jaren zelfs af. En wij accepteren dat nog steeds, terwijl tal van onderzoeken aantonen dat bedrijven met een betere m/v balans aan de top succesvoller inspelen op uitdagingen en nieuwe kansen.

  En dat inspelen is hard nodig. Mannen en vrouwen hebben elkaar absoluut nodig om organisaties toekomstbestendig te maken. Bedrijven moeten zich meer dan ooit aanpassen aan de razendsnelle veranderingen; een snel veranderende economie, wijzigende businessmodellen, digitale transities en de War for Talent door arbeidstekorten. Het motto ‘aanpassen is overleven’ is actueler dan ooit.

  De nieuwe generatie leiders en werkgevers zien in dat team en top van hun bedrijven in de toekomst veel diverser zullen moeten zijn dan nu het geval is. Teams waarvan de leden complementair zijn bereiken betere financiële resultaten, zijn slagvaardiger, spelen beter in op de uitdagingen van nu en hebben meer oog voor de langere termijn.

  Hoogste tijd voor verandering

  Wist u bijvoorbeeld dat slechts zes procent van onze grootste bedrijven een evenwichtige raad van bestuur en raad van commissarissen heeft? Het wordt dus de hoogste tijd dat hier verandering in komt. Ook nog eens omdat de grote meerderheid van bedrijven de regelgeving negeert waarin nadrukkelijk een betere verhouding tussen mannen en vrouwen wordt vereist. Daarom overweegt de overheid strengere regulering om een doorbraak in de m/v balans aan de top te forceren: waar geen wil isdreigt een wet.

  Strengere regelgeving zou niet nodig moeten zijn. Gelukkig zijn er inmiddels bedrijven die deze verandering wél top of mind hebben en een omslagpunt realiseren naar meer diversiteit in team en top. Zij weten dat het geen vrouwen issue is, maar een hele belangrijke businesscase. Het kan dus wel!

  Hoort
  zegt het voort

  De initiatiefnemers van #EQUALITY2020 slaan de handen ineen voor versnelling van meer vrouwen aan de top.

  Wij roepen alle business leaders en influencers op om te zorgen dat in 2020 het tij gekeerd is en dat zowel de voorlopers als volgers met trots hun resultaten kunnen presenteren.

  Gendergelijkheid verhoogt de welvaart van ons land, lost tekorten op de arbeidsmarkt op, en betekent vooral dat we ieders talent maximaal benutten. Laten we samen deze achterstand inhalen en Nederland op de kaart zetten!

  Ondersteun dit initiatief en laat zien dat u hier ook voor gaat! Onderneem actie binnen uw organisatie of deel uw ervaringen met anderen. Zo zorgen we samen voor meer gelijkwaardigheid in de top van Nederland.

  De handreiking met best practices en tips kunnen u hierbij helpen. Voor verdere ondersteuning en knowhow kunt u terecht bij de initiatiefnemers van #EQUALITY2020.
  Wij zijn u graag van dienst.

  Initiatiefnemers #EQUALITY2020

  • WERVING TOPVROUWEN
   Geschikte topvrouwen vinden is niet moeilijk. Stichting Topvrouwen heeft meer dan 1.600  board readyvrouwen in haar database www.topvrouwen.nl
  • MEETBARE DOELEN BEHALEN
   Versnel het interne proces in uw organisatie om daadwerkelijk diversiteit en inclusiviteit in de top realiseren. Stichting Talent naar de Top bewijst dat met het Charter, begeleiding en training een betere m/v-balans in de top wél kan. www.talentnaardetop.nl
  • INCLUSIEVE BEDRIJFSCULTUUR
   WOMEN Inc. weet welke stappen u moet zetten voor een inclusieve organisatiecultuur zodat u diverser talent aantrekt, behoudt en laat doorstromen naar de top en wat daarvoor intern en extern geagendeerd moet worden. www.womeninc.nl
  • WAT LEVERT HET OP?
   Stichting Equileap Foundation heeft data van 3.000 bedrijven wereldwijd onderzocht waaruit blijkt dat organisaties die het goed doen op het gebied van gender gelijkheid consequent betere financiële resultaten behalen. Equileap’s Gender Equality Scorecard maakt het mogelijk voor beleggers te investeren in financiële producten gebaseerd op de top ranking bedrijven. www.equileap.org
  • ROLMODELLEN, TOPTALENT ZICHTBAAR MAKEN
   Stichting Topvrouw van het Jaar zet de nieuwe aanwas van top talent jaarlijks in het vizier.  www.topvrouwvanhetjaar.nl