JA, ik ondersteun dit manifest!

En ik help mee aan het realiseren van een evenwichtige top.  Met het ondersteunen van dit initiatief geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, en uw rechten daarbij, leest u onze privacyverklaring. Gegeven toestemming kunt u altijd intrekken.

  Privacy statement Equality2020.nl

  Het MANIFEST #equality2020 wordt namens de initiatiefnemers van het manifest beheert door Stichting Topvrouwen (“Topvrouwen” of “wij/ons“) en exploiteert zodoende de website www.equality2020.nl (“Website”). Topvrouwen verwerkt gebruik van de Website. In dat kader verwerkt Topvrouwen persoonsgegevens. Hoe dit gebeurt, leggen wij in dit privacy statement uit.

  1. Het verwerken van persoonsgegevens van kandidaten

  Topvrouwen verwerkt in haar database de persoonsgegevens (Volledige naam en e-mailadres) van personen die het MANIFEST#equality2020 ondersteunen. Dit doet Topvrouwen op grond van de voorafgaande toestemming van de betrokkene, die bij de ondersteuning van het manifest wordt gevraagd. Die toestemming kunt u altijd intrekken.

  Topvrouwen verwerkt de persoonsgegevens van de ondersteuners voor de volgende doeleinden:

  • het beheer van de database, op basis van uw toestemmingen vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
  • communicatie in verband met overige activiteiten van Topvrouwen, op basis van uw toestemming en vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
  • betrokkenen benaderen via nieuwsbrieven en informatie over activiteiten die voor hen interessant kunnen zijn, op basis van uw toestemming en vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
  • de verbetering en beoordeling van de werking en gebruiksvriendelijkheid van de Website en/of de Diensten, op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

  2. De rechten van betrokkenen

  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd.

  Daarnaast hebt u het recht om ons te verzoeken, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, om uw persoonsgegevens te corrigeren, actualiseren, wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te delen met een andere onderneming.

  Wij zijn verplicht om onder de aandacht te brengen (i) uw absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, (ii) het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Topvrouwen of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden), en (iii) het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  3. Cookies

  Cookies zijn kleine bestanden die van een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of ander apparaat. Cookies bevatten informatie over de website die u heeft bezocht. De Website maakt bij het aanbieden van de diensten gebruik van cookies om uw accountinstellingen te herkennen en het gebruik van de website te vergemakkelijken. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

  Topvrouwen maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees meer over Google’s privacybeleid

  4. Bewaartermijnen

  Topvrouwen bewaart de verwerkte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden of voor zo lang het nodig is voor Topvrouwen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  5. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

  Topvrouwen, kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV ’s Gravenhage, is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens via de Website. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Topvrouwen, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.

  Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan kunt u dit aan ons melden via dit formulier.  

  6. Wijzigingen

  Topvrouwen houdt zich het recht voor om, voor zover dat wettelijk is toegestaan, veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement zonder u daaromtrent voorafgaand te informeren. Veranderingen, aanvullingen of wijzigingen worden van kracht na publicatie van het gewijzigde Privacy Beleid op de website van MANIFEST#equileap2020. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van MANIFEST#equileap2020.

  7. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, betreffende de materialen op de Website en/of de gegevens in de database van het Manifest (“Materialen”) berusten bij Topvrouwen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze Materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Topvrouwen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke Materialen anders aangegeven is.

  8. Beperkte aansprakelijkheid

  Topvrouwen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden Materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze Materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Topvrouwen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Topvrouwen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.